Om oss

Yrkestrafikspecialisterna består av f.d. trafikpoliser från Västra Götaland och Skåne. Vi har under många år jobbat i Tunga gänget/ Vägkontrollgruppen och har tillsammans mer är 150 års erfarenhet och bred kompetens inom den yrkesmässiga trafiken, gods, buss och taxi.

 

alla

Vilka är vi?

Anders Granath

Specialiserad på allt som berör den yrkesmässiga trafiken, såsom kör- och vilotider, farligt gods, trafiktillstånd, tekniska krav, vikter mm.Har varit gruppchef för Tunga gänget/ Vägkontrollgruppen under många år och ingått i svenska trafikpolisens referensgrupp i trafikfrågor. Anlitas för utbildning av trafikpoliser i ett flertal länder. Särskild vana av utredningar inom yrkestrafiken. Är godkänd utbildare till  Yrkeskompetensbevis.

 

Fredrik Dymén

Företagets administratör. Utbildad instruktör i kör- och vilotider samt farligt gods. Kommer att vid behov även vara behjälplig vid utbildningar och information till företag.

 

Roland Johansson

Gruppchef för ’”Tunga gänget” i Skåne. Har lett arbetet med kontroller av yrkestrafiken gods, buss, och taxi. Flitigt anlitad instruktör för övriga trafikpoliser i ämnesområden som handlar om yrkestrafiken. Har under många år anlitats för utbilningar genom dåvarande Räddningsverket vid  examination av ADR-lärare och Säkerhetsrådgivare. Har medverkat vid framtagandet av analysutrustning samt kör-och vilotidsregler i samarbete med Rikspolisstyrelsen. Särskild vana av utredningar inom yrkestrafiken. Är godkänd utbildare till  Yrkeskompetensbevis.

 

Lars Hüllert

Stor erfarenhet av utbildning och vägkontroller inom taxi, kör- och vilotider, färdskrivare och av analys och analysutrustning både lokalt vid Polisen i Västra Götaland och centralt vid Polishögskolan. Har medverkat vid framtagandet av analysutrustning samt kör-och vilotidsregler i samarbete med Rikspolisstyrelsen.

 

Berth Nilsson

Stor erfarenhet av utbildningar centralt på Polishögskolan, där landets trafikpoliser utbildas/fortbildas. Varit kursledare på ett stort antal kurser inom områdena farligt gods, kör- och vilotider, tekniska fordonskrav mm. Mångårig rutin av vägkontroller. Anlitas för utbildning av trafikpoliser i ett flertal länder. Är godkänd utbildare till ADR-intyg och Yrkeskompetensbevis.

 

 

lastbil