Våra tjänster

Våra tjänster i korthet:

 • Utbildning av förare i kör- och vilotids regler så att risken för anmärkningar minskar.
 • Lösningar och rutiner för att minska risken för sanktionsavgift vid företagskontroller.
 • Vi kan skräddarsy utbildningen så att den passar just Din verksamhet.
 • Utbildning av förare som berörs av Vilotidsförordningen och kravet att föra anteckningar i tidbok.
 • ADR Förarintyg
 • ADR Repetitions utbildning
 • ADR 1.3 utbildning
 • YKB utbildning
 • Information om krav och regler för Nationell och Internationell trafik med gods, cabotage och combi-trafik.
 • Information om krav och regler för Nationell och Internationell trafik med buss, färdblad, Waybill/ ASOR
 • Utbildning/information vad som gäller vid taxitrafik.
 • Utbildning/information vad som gäller vid skolskjutskörning
 • Utbildning/information om dimensioner, viktregler, överlastbestämmelser
 • Utbildning/information vad som gäller vid dispenstransport (vikt, längd, bredd)
 • Traktortåg, tillståndskrav, skatteplikt, förarkrav m.m.
 • Krav vid Lastsäkring
 • Fordonslagen och fordonsförordning, tekniska föreskrifter
 • Trafiklagstiftningen olika lagar och förordningar

 

Vi står också till tjänst med rådgivning och behjälplig då ni rapporterats för trafikbrott/sanktioner som ni ifrågasätter.

 

lastbil